Textové pole:

SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

Místo pro firemní slogan či moto

sídlo: Poštovní 615, 733 01  Karviná – Fryštát

adresa pro doručování písemností: Karola Śliwky 149/17, 733 01  Karviná – Fryštát

IČ: 75066611

Sekretářem Svazku je RNDr. Česlav Valošek - tel: 596 340 080, fax: 596 311 888, email: valosek@rikka.cz

SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná byl založen v listopadu roku 1992 jako zájmové sdružení právnických osob pod názvem Svaz obcí okresu Karviná. Od roku 2006 funguje jako dobrovolný svazek obcí.

Sdružení měst a obcí okresu Karviná vzniklo s cílem hájit společné zájmy a práva sdružených obcí a zabezpečit trvalý rozvoj svého území, podpořit získání potřebných rozvojových prostředků, jak ze státního rozpočtu ČR, tak i z fondů Evropské unie. Výhodou vzájemné spolupráce  je koordinovaný postup při přípravě a realizaci projektů celoregionálního významu.

SMOOK nemá vlastní zaměstnance. Administrativu spojenou s činností SMOOK zajišťuje RNDr. Česlav Valošek – Regionální a inženýrská kancelář Karviná.

Pod pojmem „Svazek“ je nutné vidět zejména představitele jednotlivých měst a obcí, kteří se nad rámec starostí o svoji obec věnují řešení i dalších problémů samosprávy, které jsou společné pro tyto města a obce.

 

V rámci SMOOK spolupracují následující města a obce okresu Karviná: Albrechtice, Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná, Orlová, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava a Těrlicko.

 

 „Aktivity sdružení“

Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji regionu na katastrálním území všech členů svazku.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku. Výsledky těchto aktivit však jsou v zájmu svazku.

 

K aktivitám patří zejména:

- účast v národních a mezinárodních projektech

- příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií

- přeshraniční spolupráce na česko polské hranici