SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

Acom

ACOM CZ, jako sekce SMOOK,  je členem mezinárodního sdružení EURACOM.

 

             EUR-ACOM je evropská asociace, která sdružuje 51 hornických regionů v 7 státech Evropské Unie. Tato asociace od roku 1989 sdružuje síť místních samospráv evropských hornických regionů. Cílem je spolupráce hornických regionů a výměna zkušeností při restrukturalizaci oblastí postižených těžbou uhlí a evropská energetická politika podporující evropské uhlí.

 

Zakládajícími členy jsou bývalé a současné hornické regoiny Evropské Unie a to:

· Zukunft Aktion Kohlgebiet – Německo,

· ACOM Belgique - Belgie,

· ACOM Espagna - Španělsko,

· Coalfield Communities Campaign - Velké Británie a

· ACOM France - Francie.

 

             V roce 2000 se zapojily do sdružení EUR-ACOM také zástupci hornických regionů zemí střední Evropy, a to ACOM Polsko a ACOM Česká republika. Po vstupu Česka a Polska do EU se stala tato sdružení členy EUR-ACOM. Přidruženými členy EUR-ACOM jsou rovněž hornické regiony Ruska a Ukrajina (Donbas).

 

Cílem sekce ACOM CZ je ochrana zájmů obcí postižených hornickou činností, a to zejména:

· koordinovat projekty na zahlazení škod s rozvojovými plány podnikatelských subjektů v návaznosti na územní plány obcí a měst,

· spolupracovat s podnikatelskými subjekty na projektech pro zvyšování zaměstnanosti,

· v rámci rozvoje území projednávat koncepční otázky obnovy území po stránce technické a finanční, vydávat stanoviska k jednotlivým studiím a projektům,

· reprezentovat zájmy hornických obcí České republiky v rámci aktivit sdružení EUR-ACOM.

 

             V listopadu 2009 byl schválen k realizaci projekt sdružení EURACOM pod názvem PROSPECTS v rámci iniciativy INTERREG IVC. Hlavním cílem nového projektu na období 2010 - 2012 je podpora malého a středního podnikání ve starých, ale i současných hornických regionech.

Webové stránky projektu jsou: www.prospects-project.com

Informační leták č. 1

Projekt Prospekts

Tisková zpráva  č. 1

Informační leták č. 2

Informační leták č. 6

Informační leták č. 7

Informační leták č. 3

Informační leták č. 4

Informační leták č. 5

Projekt Prospect — Příručka dobrých praktik

Informační leták č. 8

Informační přehled projektu Prospects

Strategická směrnice projektu Prospects