SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

Cyklotrasa podél řeky Olše

 

Cílem projektu bylo zvýšení turistické atraktivity česko-polského příhraničí, rozvíjení místní spolupráce, podpora cykloturistiky vč. propagace aktivního trávení volného času. Díky projektu vzniklo nové propojení Chotěbuze s Bohumínem v délce 52 km s několika odbočkami do Polska. Bylo vybudováno 15,7 km úseků nové cyklostezky zejména na protipovodňových hrázích podél řeky Olše (na katastrech měst/obcí Karviná, Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně).

 

 

 

 

 

 

Další úseky jsou vedeny po místních komunikacích. Cyklotrasa navazuje na jiné značené cyklotrasy v regionu - regionální cyklotrasy Euroregionu Těšínské Slezsko nebo Greenway Odra - Morava – Dunaj, a společně tak vylepšila síť místních cyklostezek a cyklotras. Cyklostezky na katastru města Karviné a také v části Dětmarovic navíc nabízí vhodný povrch pro in-line bruslaře.

 

Díky projektu byly navíc postaveny 4 cykloodpočívky a nainstalováno 10 informačních tabulí, na kterých je k vidění mapka trasy a atraktivity nacházející se v blízkosti. 

 

 

 

 

 

 

Uzavírka cyklotrasy

Správa železniční dopravní cesty, s.o. realizuje stavbu s názvem „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice. Účelem „Optimalizace trati“ je souhrn opatření, které kvalitativně zlepšují parametry železniční trati – zejména pak zavedení vyšší traťové rychlosti na 160 km/hod. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího ocelového mostu přes řeku Olši, vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu je nutná výměna nosné konstrukce mostu. Tato stavba na jedné straně přinese do budoucna větší komfort při cestování po železnici, na straně druhé však bude na určitou dobu omezena cyklistická doprava na na dílčím úseku cyklostezky podél řeky Olše.

Samotná uzavírka bude začínat  u vjezdu na cyklostezku   vpravo  za novým mostním objektem  na silnici I/56 (modrý obloukový most na vjezdu do Karviné od Ostravy). Konec uzavírky bude u Historického obloukového mostu v areálu lázní Darkov.

Objízdná cyklotrasa  povede po   ulicích U Řeky; Lešetínská; dále po  Komunikaci I/59 (v prostoru nového modrého mostu na vjezdu do Karviné), odbočuje vlevo na ulice  Nový dvůr, Lipiny, Samoty,  Stonavská  a ulice Svornosti kde objízdná trasa končí  za mostem  Sokolovských hrdinů.

Uzavírka této části cyklotrasy se předpokládá v termínu od 10. l1. 2015 do 30.11.2016 a bude úplně zamezeno průjezdu v uvedeném úseku.

Občané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni dopravním značením v terénu a na webových stránkách města Karviné.

 

 

Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry

 

Projekt Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry navazuje na již realizovaný projekt pod názvem „Cyklotrasa Racibórz-Krzyzanowice-Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“. Partneři projektu jsou SMOOK, město Racibórz a obec Krzyzanowice.

Cílem projektu bylo zejména dílčí vylepšení dopravního značení v Bohumíně, Albrechticích a v Dolní Lutyni a také umístění informačních tabulí na stávajících trasách v Orlové, Bohumíně, Albrechticích a v Těrlicku. Nechybí ani nové cykloodpočívky v Těrlicku a Orlové. V obci Těrlicku byl nově vybudovaný úsek cyklotrasy s názvem „C 119 Rekonstrukce ul. Životická v Těrlicku – lesní úsek“. Stavební práce započaly v květnu tohoto roku a počátkem července již mohli cyklisté nově vybudovaný úsek plně využívat.

Cyklotrasa Racibórz – Krzyżanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry

Nadace OKD poskytla dotaci na zpracování projektových dokumentací a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Tisková zpráva — Z Chotěbuze do Bohumína a Karviné