SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

Cyklotrasa podél řeky Olše

 

Cílem projektu bylo zvýšení turistické atraktivity česko-polského příhraničí, rozvíjení místní spolupráce, podpora cykloturistiky vč. propagace aktivního trávení volného času. Díky projektu vzniklo nové propojení Chotěbuze s Bohumínem v délce 52 km s několika odbočkami do Polska. Bylo vybudováno 15,7 km úseků nové cyklostezky zejména na protipovodňových hrázích podél řeky Olše (na katastrech měst/obcí Karviná, Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně).

 

 

 

 

 

 

Další úseky jsou vedeny po místních komunikacích. Cyklotrasa navazuje na jiné značené cyklotrasy v regionu - regionální cyklotrasy Euroregionu Těšínské Slezsko nebo Greenway Odra - Morava – Dunaj, a společně tak vylepšila síť místních cyklostezek a cyklotras. Cyklostezky na katastru města Karviné a také v části Dětmarovic navíc nabízí vhodný povrch pro in-line bruslaře.

 

Díky projektu byly navíc postaveny 4 cykloodpočívky a nainstalováno 10 informačních tabulí, na kterých je k vidění mapka trasy a atraktivity nacházející se v blízkosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry

 

Projekt Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry navazuje na již realizovaný projekt pod názvem „Cyklotrasa Racibórz-Krzyzanowice-Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“. Partneři projektu jsou SMOOK, město Racibórz a obec Krzyzanowice.

Cílem projektu bylo zejména dílčí vylepšení dopravního značení v Bohumíně, Albrechticích a v Dolní Lutyni a také umístění informačních tabulí na stávajících trasách v Orlové, Bohumíně, Albrechticích a v Těrlicku. Nechybí ani nové cykloodpočívky v Těrlicku a Orlové. V obci Těrlicku byl nově vybudovaný úsek cyklotrasy s názvem „C 119 Rekonstrukce ul. Životická v Těrlicku – lesní úsek“. Stavební práce byly provedeny v roce 2015 a cyklisté mohou nově vybudovaný úsek plně využívat.

Cyklotrasa Racibórz – Krzyżanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry

Nadace OKD poskytla dotaci na zpracování projektových dokumentací a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Tisková zpráva — Z Chotěbuze do Bohumína a Karviné