SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

NOVINKY

zde naleznete aktuální informace

 

 

 

            

 

Novým projektem Svazku měst a obcí okresu Karviná je

„Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“

 

 

Projekt vznikl z iniciativy členských obcí s cílem najít nové trasy pro cyklisty mezi Havířovem a Karvinou. Prověřeny budou možné cyklotrasy z Havířova do Chotěbuze přes Horní Suchou a Albrechtice (kolem železniční tratě) nebo přes Životice, propojení Havířova s Karvinou tzv. energostezkou a Chotěbuz s Českým Těšínem podél řeky Olše. Za tímto účelem nechá SMOOK zpracovat technickou studii proveditelnosti, která bude podkladem pro další rozhodování o realizaci jednotlivých tras a o přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivých trasách.

 

Na financování zpracování technické studie se bude podílet Moravskoslezský kraj formou dotace ve výši 60 % nákladů v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novým projektem Svazku měst a obcí okresu Karviná je „Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín – Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz – Bohumín“

 

 

Dálková cyklotrasa č. 10, která vede z Bukovce do Bohumína, je již v terénu částečně vyznačena. Svazek měst a obcí okresu Karviná nyní připravuje projekt vyznačení chybějícího 30ti kilometrového úseku, a to z Chotěbuze přes Karvinou, Dětmarovice do Dolní Lutyně. Trasa naváže na již vyznačenou cyklotrasu č. 10 u zámku v Chotěbuzi a bude pokračovat kolem Rybího domu, Archeoparku a železniční stanice Louky nad Olší, odkud bude vedena souběžně se stávající cyklotrasou č. 6257, kterou realizoval Svazek měst a obcí okresu Karviná v rámci projektu "Cyklotrasa podél řeky Olše" v roce 2012, až do Dětmarovic k soutoku řeky Olše s tokem Mlýnka. Zde se cyklotrasy oddělí a nově vyznačený úsek cyklotrasy č. 10 bude pro příznivce cyklistiky zajímavým tím, že bude veden v těsné blízkosti řeky Olše až k jezu v Dolní Lutyni Věřňovicích, kde naváže na již vyznačený úsek směřující do Starého Bohumína k hraničnímu přechodu, kde cyklotrasa č. 10 končí. Projekt bude realizován s finanční spoluúčastí Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“. Vyznačení cyklotrasy bude připraveno na zahájení cyklistické sezóny na jaře roku 2020.