SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

NOVINKY

zde naleznete aktuální informace

 

 

Svazek měst a obcí okresu Karviná realizoval projekt „Cyklotrasa podél řeky Olše“. Cyklostezka je v Karviné vedena na protipovodňových hrázích podél řeky Olše.

 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. realizuje stavbu s názvem „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice, část v km 332,200-333,076“ jejíž cílem je především zavedení vyšší traťové rychlosti. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího ocelového mostu přes řeku Olši, kde je nutná výměna nosné konstrukce mostu. Tato stavba na jedné straně přinese do budoucna větší komfort při cestování po železnici, na straně druhé však bude na určitou dobu omezena cyklistická doprava na vybudované cyklostezce.

 

Z tohoto důvodu bude zneprůjezdněna část cyklostezky v Karviné a bude zamezeno vjezdu na staveniště. Uzavírka této části cyklotrasy se předpokládá v termínu od 10. l1. 2015 do 30.11.2016.

 

Samotná uzavírka bude začínat  u vjezdu na cyklostezku   vpravo  za novým mostním objektem  na silnici I/56 (modrý obloukový most na vjezdu do Karviné od Ostravy). Konec uzavírky bude u Historického obloukového mostu v areálu lázní Darkov.

Objízdná cyklotrasa  povede po   ulicích U Řeky; Lešetínská; dále po  Komunikaci I/59 (v prostoru nového modrého mostu na vjezdu do Karviné) ; odbočuje vlevo na ulice  Nový dvůr; Lipiny; Samoty;  Stonavská (kom.4687)  a ulice Svornosti kde objízdná trasa končí  za mostem  Sokolovských hrdinů.

 

Občané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni dopravním značením v terénu a na webových stránkách města Karviné.

Tisková zpráva

 

Provoz na cyklotrase podél řeky Olše bude dočasně omezen

 

 

 

            

 

            

 

             Svazek měst a obcí okresu Karviná vyhlašuje soutěž a výzvu na podání cenové nabídky na projekt „Generel cyklistické dopravy v okrese Karviná“, jehož cílem je:

· naplánovat směry a vedení cyklostezek a cyklotras v návaznosti na cykloturistické trasy v regionu včetně přeshraničních napojení

· definovat návaznosti na další druhy dopravy (především veřejné)

· zajistit návaznost záměrů či již vybudovaných úseků na území jednotlivých obcí v regionu, resp. návaznosti na obdobné projekty vně regionu

· doplnit již připravované záměry  do konzistentního fungujícího celku z expertního pohledu

· definovat další možnosti rozvoje cyklistické dopravy     

Podrobnosti k soutěži jsou na vyžádání k dispozici na adrese  valosek@rikka.cz

nebo telefonicky na 724 762 850.

Projekt spolufinancován Moravskoslezským krajem

 

Oznámení o prodloužení lhůty uzavírky části

cyklotrasy v Karviné-Fryštátě

 

Z důvodu nedokončení stavby „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice, část v km 332,200-333,076“ bude i  nadále neprůjezdná část cyklostezky v Karviné. Uzavírka této části cyklotrasy bude do 31.3.2017.

 

Uzavírka začíná  u vjezdu na cyklostezku   vpravo  za mostem na silnici I/56 (modrý obloukový most na vjezdu do Karviné od Ostravy). Konec uzavírky je u sjezdu do parku Boženy Němcové v půlce trasy mezi železničním mostem a historickým obloukovým mostem v Karviné Darkově.

Objízdná cyklotrasa  vede po   ulicích U Řeky, Lešetínská, dále po  Komunikaci I/59 ( v prostoru nového modrého mostu na vjezdu do Karviné), odbočuje vlevo na ulice  Nový dvůr, Lipiny, Samoty,  Stonavská (kom. 4687)  a ulice Svornosti, kde objízdná trasa končí  za mostem  Sokolovských hrdinů.

 

 

Termíny členských schůzí SMOOK 2018

 

20. března 2018                         Havířov

26.—27. dubna 2018                 Výjezdní zasedání SAKO Brno, Mikulov

29. května 2018                         Horní Suchá

26. června 2018                         Horní Bludovice

28. srpna 2018                            Chotěbuz

18. září 2018                              Karviná

27. listopadu 2018                     Orlová

18. prosince 2018                      Petrovice u Karviné